MEWO koncentruje się na dostarczaniu produktów i usług dla naszych klientów na najwyższym poziomie. Prowadzimy badania i bierzemy udział w wielu inicjatywach.

Nasza firma zbudowała i wystawiła pierwsze pławy meteorologiczne na południowym Bałtyku do tworzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni systemu meteorologicznego w ramach programu METEO RISK.

By podnosić jakość i innowacyjność naszych usług braliśmy udział w największych na świecie targach offshore Oceanology International 2014 Londyn, w tragach Ocean Business 2015 w Southampton, World Hydrography Day 2015 w Szczecinie oraz konferencji METEO RISK organizowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni. 

 

 • Wynajem sprzętu do pomiarów morskich oraz czarter jednostek pływających.
 • Wykonanie badań dna morskiego dla gazociągu podmorskiego Kosakowo-Gdańsk, w zakresie hydrologii, hydrodynamiki, meteorologii, geotechniki, dziedzictwa kulturowego, biologii, badań sanitarnych oraz badań struktury przyrodniczej.
 • Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Infrastruktura podwodna łącząca Gdynię z Helem.
 • Wykonanie badań dna morskiego (w tym m.in. w zakresie geologii i biologii) związanych z możliwością budowy infrastruktury służącej do wydobywania i produkcji gazu propan butan. Wykonanie oceny wpływu inwestycji na środowisko. Uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń.
 • Świadczenie usług wsparcia eksploatacji statku
 • Świadczenie usług projektowych dot. budowy morskiego terminala kontenerowego, polegających na wykonaniu profilowania sejsmoakustycznego pod dnem akwenu (10m) pod roboty czerpalne pod projektowany terminal kontenerowy DCT T2 w Gdańsku.
 • Usługa wykonania badania magnetometrem akwenu toru podejściowego Portu Północnego.
 • Wynajem sprzętu do pomiarów morskich oraz czarter jednostek pływających.
 • Dostarczenie specjalistycznego personelu w celu wykonania badań geofizycznych, związanych z badaniem dna morskiego w związku z instalacją 6 podwodnych torów przewodów energetycznych w Turcji.
 • Badania dna morskiego związane z instalacją przewodu przyłączeniowego morskiej farmy wiatrowej na terenie wód Bałtyckich Niemiec. Ponad 500 km badań dna morskiego
 • Świadczenie usług zapewnienia zespołu pomiarowego oraz usług wsparcia eksploatacji statku.
 • Dostawa 4 sztuk boi z czujnikami meteorologicznymi, systemami łączności oraz instalacją na wskazanym akwenie.

 

 • Pomiary ochrony katodowej za pomocą urządzenia PMAQ zainstalowanym na pojeździe COUGAR XTi
 • Wynajem sprzętu do pomiarów oraz czarter jednostek pływajacych
 • Dostarczenie specjalistycznego personelu w celu wykonania badań geofizycznych, związanych z badaniem dna morskiego, w związku z instalacją 6 podwodnych torów przewodów energetycznych
 • Świadczenie usług zapewnienia zespołu pomiarowego oraz usług wsparcia eksploatacji statku
 • Przeprowadzanie badań środowiskowych wraz ze sporządzaniem Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę na Morzu Bałtyckim farmy wiatrowej wraz z morską i lądową infrastrukturą przyłączeniową
 • Dostarczenie specjalistycznego personelu w celu odnalezienia i usunięcia kabla na Morzu Północnym
 • Wynajem Wibrosondy VKG 3 wraz ze specjalistycznym personelem do jej obsługi w badaniach geotechnicznych na Morzu Północnym z jednostek ICEBEAM i FRANKLIN
 • Dostarczenie specjalistycznego personelu do obsługi CPT na Morzu Północnym
 • Obsługa serwisowa pławy lidarowej na Morzu Bałtyckim
 • Przeprowadzenie kompleksowych badań geofizycznych (t.j. batymetria, pomiary magnetometryczne, pomiar za pomocą sonaru bocznego ) wraz z mobilizacją i kalibracją sprzętu pomiarowego w celu sporządzenia Raportu z charakterystyki i waloryzacji Dna Morskiego
 
 

 

 • Wynajem sprzętu do pomiarów oraz czarter jednostek pływąjacych
 • Świadczenie usług zapewnienia zespołu pomiarowego oraz usług wsparcia eksploatacji statku
 • Przeprowadzanie badań środowiskowych wraz ze sporządzaniem Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego budowę na Morzu Bałtyckim farmy wiatrowej wraz z morską i lądową infrastrukturą przyłączeniową
 • Prowadzenie badań środowiskowych takich jak: batymetryczne, sonarowe, sejsmoakustyczne, pobory osadów dennych i powierzchniowych
 • Świadczenie usług serwisowych pław i C-POD-ów
 • Obsługa serwisowa pławy lidarowej na Morzu Bałtyckim
 • Przeprowadzenie kompleksowych badań geofizycznych (t.j. batymetria, pomiary magnetometryczne, pomiar za pomocą sonaru bocznego) wraz z mobilizacją i kalibracją sprzętu pomiarowego w celu sporządzenia Raportu z charakterystyki i waloryzacji Dna Morskiego
 • Zapewnienie zespołu pomiarowego do pomiarów batymetrycznych w związku z budową Morskiej Farmy Wiatrowej dla Nordsee One
 • Dostarczenie specjalistycznego personelu do obsługi Vibrosondy oraz CPT na jednostce Susanne A na trasie kabla Riffgat, w związku z projektem „Riffgat Hamburger Sand”
 • Pobranie próbek ze środowiska morskiego : wody, i osadów morskich, fitobentos, zoobentos, ryby
 • Monitoring hydrologiczny wód morskich dla jednego z naszych Klientów
 • Mapowanie hydrologiczne i badania tachimetryczne
 • Czarter statków, sprzętu badawczego oraz Pomiarowców dla naszych Klientów zagranicznych, udział w projektach na Morzu Północnym oraz w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego
 • Studium wykonalności dla realizacji terminala FSRU, w tym prace przygotowawcze
 • Wykonywanie prac analitycznych, badawczych i projektowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę i innych pozwoleń dla gazociągu Baltic-Pipe łączącego Danię i Polskę na zlecenie firmy Ramboll

 

 • Mapowanie hydrologiczne i badania tachimetryczne
 • Czarter statków, sprzętu badawczego oraz Pomiarowców dla naszych Klientów zagranicznych, udział w projektach na Morzu Północnym oraz w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego
 • Wykonywanie prac analitycznych, badawczych i projektowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę i innych pozwoleń dla gazociągu Baltic-Pipe łączącego Danię i Polskę na zlecenie firmy Ramboll
 • Przygotowywanie projektu robót geologicznych pod inwestycje realizowane na Morzu Bałtyckim
 • Zakup urządzenia CPT ROSON 100kn Near Shore
 • Monitoring strefy brzegowej południowego Bałtyku – wykonanie terenowych pomiarów batymetrycznych i geofizycznych, badania modelowe warunków falowo-prądowych wraz z oceną efektywności ochrony dla wybranych odcinków brzegu.
 • Opracowanie projektu planu ochrony dla morskiego obszaru natura 2000 – akustyczne badania geofizyczne przy użyciu echosondy wielowiązkowej.
 • Badanie sejsmiki wielokanałowej dla jednej z powstających farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Przepraszamy dział w budowie, zapraszamy wkrótce.

Kontakt

skontaktuj się z naszą firmą

MEWO S.A.

ul. Starogardzka 16

83-010 Straszyn

tel. /+48/ 502 058 294
email. biuro@mewo.eu
NIP/VAT UE: PL5833159342
REGON: 221871755
Strony internetowe - odee.pl