Certyfikaty

Celem MEWO jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez realizację projektów, efektywne zarządzanie sprzętem oraz jednostkami pływającymi znajdującymi się w dyspozycji spółki, optymalizację wyniku ekonomicznego i stały rozwój firmy. Naszym Klientom pragniemy zapewnić najwyższą jakość usług dot. pomiarów, wynajmu sprzętu własnego oraz serwisowania sprzętu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. MEWO kieruje się troską o życie i zdrowie swoich pracowników, podwykonawców, jak również pracowników zatrudnionych tymczasowo i osób obcych przebywających na terenie przedsiębiorstwa. Zapewniamy, że taki sam poziom wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowany wobec podwykonawców i ich pracowników.

 

Cele dotyczące jakości, ochrony środowiska naturalnego i BHP realizujemy poprzez:

- stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych,

- indywidualne i rzetelne podejście do każdego Klienta i zdobycie jego trwałego uznania i zaufania,

- wzajemne korzystne powiązania z dostawcami, ciągłą współpracę dla dobra klienta,

- poczucia odpowiedzialności za jakość świadczonych usług,

- świadczenie usług na stabilnym, wysokim poziomie jakościowym, ciągłego doskonalenia i poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów i wymagań prawnych dotyczących środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy oraz właściwych dla nich aspektów środowiskowych,

- minimalizowania możliwości powstania w firmie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz ewidencję zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

- ciągłe podnoszenie świadomości i umiejętności naszych pracowników oraz ich zaangażowania dotyczących stosowania zasad zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy,

- doskonalenie wszystkich procesów i działań prewencyjnych realizowanych w organizacji,

 

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu i jego pracowników o konieczności stałego doskonalenia procesów ukierunkowanych na uzyskanie zadowolenia naszych Klientów oraz zaspokojenia ich potrzeb oraz wymagań norm PN - EN ISO 9001:2009, PN - EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania MEWO S.A.


Celem MEWO jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez realizację projektów, efektywne zarządzanie sprzętem oraz jednostkami pływającymi znajdującymi się w dyspozycji spółki, optymalizację wyniku ekonomicznego i stały rozwój firmy.
Naszym Klientom pragniemy zapewnić najwyższą jakość usług dot. pomiarów, wynajmu sprzętu własnego oraz serwisowania sprzętu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
MEWO kieruje się troską o życie i zdrowie swoich pracowników, podwykonawców, jak również pracowników zatrudnionych tymczasowo i osób obcych przebywających na terenie przedsiębiorstwa.
Zapewniamy, że taki sam poziom wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowany wobec podwykonawców i ich pracowników.
Cele dotyczące jakości, ochrony środowiska naturalnego i BHP realizujemy poprzez:
 stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych,
 indywidualne i rzetelne podejście do każdego Klienta i zdobycie jego trwałego uznania i zaufania,
 wzajemne korzystne powiązania z dostawcami, ciągłą współpracę dla dobra klienta,
 poczucia odpowiedzialności za jakość świadczonych usług,
 świadczenie usług na stabilnym, wysokim poziomie jakościowym, ciągłego doskonalenia i poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy,
 przestrzeganie obowiązujących przepisów i wymagań prawnych dotyczących środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy oraz właściwych dla nich aspektów środowiskowych,
 minimalizowania możliwości powstania w firmie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz ewidencję zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 ciągłe podnoszenie świadomości i umiejętności naszych pracowników oraz ich zaangażowania dotyczących stosowania zasad zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy,
 doskonalenie wszystkich procesów i działań prewencyjnych realizowanych w organizacji,
Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu i jego pracowników o konieczności stałego doskonalenia procesów ukierunkowanych na uzyskanie zadowolenia naszych Klientów oraz zaspokojenia ich potrzeb oraz wymagań norm PN - EN ISO 9001:2009, PN - EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.


Obowiązuje od: 01.06.2014r.

Kontakt

skontaktuj się z naszą firmą

MEWO S.A.

ul. Starogardzka 16

83-010 Straszyn

tel. /+48/ 502 058 294
email. biuro@mewo.eu
NIP/VAT UE: PL5833159342
REGON: 221871755
Strony internetowe - odee.pl