Agencja zatrudnienia

W lutym 2014 r. firma MEWO została wpisana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego do rejestru podmiotów agencji zatrudnienia pod numerem 10483.

Poszukujemy osób z doświadczeniem w branży offshore, jak również dopiero rozpoczynających swoją przygodę z morzem, posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, nie bojących się wyzwań i umiejących pracować w zespole pod presją czasu. Od kandydatów wymagamy nie tylko umiejętności marynistycznych, ale także tworzenia odpowiedniej atmosfery pracy, tak aby każdy z członków załogi czuł się bezpiecznie i komfortowo.

 

MEWO poszukuje zarówno członków załóg (Kapitanów, Oficerów Mechaników, Oficerów Wachtowych, Marynarzy, Kucharzy), jak również wysokiej klasy specjalistów.

 

Geotechnik – specjalista, który posiada wiedzę z zakresu mechaniki gruntów, geologii oraz geoinżynierii. Zajmuje się szeroko pojętą współpracą konstrukcji z podłożem gruntowym, uczestniczy w planowaniu badań geotechnicznych, sprawuje nadzór nad właściwym poborem prób gruntów oraz wykonuje/nadzoruje badania laboratoryjne i badania terenowe. Analizuje uzyskane wyniki badań i dokumentację oraz ocenia przydatność podłoża gruntowego dla celów posadowienia i/lub wykonania konstrukcji.

 

Bierze również czynny udział w projektowaniu oraz nadzoruje realizację wszystkich prac związanych z techniczną ingerencją w podłoże gruntowe. Swoje zadania realizuje w warunkach lądowych oraz pełnomorskich na różnego rodzaju jednostkach pływających i platformach. Do pracy najczęściej używa CPT, Wibrosond, wiertnic oraz sprzętów i urządzeń laboratoryjnych.

 

Geofizyk – specjalista prowadzący liczne terenowe badania morskie, których rezultaty gromadzi i analizuje, celem wyciągnięcia zbiorowych wniosków, użytecznych w wielu dziedzinach nauki. Umiejętności i wiedza geofizyka jest wykorzystywana w działalności przemysłowej, podczas poszukiwania złóż surowców naturalnych, przewidywania i analizowania ruchów sejsmicznych Ziemi, czy weryfikowania przydatności danych gruntów pod budowę podmorskiej infrastuktury. Jego praca ułatwia podjęcie decyzji związanych z działaniami wydobywczymi i inżynieryjnymi.

 

Hydrograf – specjalista, który posiada wiedzę oraz doświadczenie umożliwiające realizację badań i projektów morskich z wykorzystaniem najwyższej klasy sprzętu oraz standardów.

 

 

Do zadań hydrografa należą min.:

  • pomiary batymetryczne i sonarowe (trałowanie hydroakustyczne, sprawdzenie czystości dna) w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach śródlądowych;

  • pomiary batymetryczne zbiorników wodnych z wyznaczeniem stopnia ich zalądowania;

  • okresowe przeglądy podwodnych części budowli hydrotechnicznych, nabrzeży;

  • pomiary geodezyjne w rejonie prac hydrograficznych (pomiary sytuacyjno - wysokościowe, pomiary niwelacyjne);

  • inspekcja dna, budowli hydrotechnicznych i rurociągów w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach śródlądowych, środkami telewizji podwodnej (pojazd ROV);

  • poszukiwanie ofiar utonięć oraz zatopionego mienia,

  • umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych.

Pomiarowiec – specjalista na tym stanowisku powinien posiadać zdolności analityczne oraz umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych i ich konfiguracji. Jego praca nieodłącznie wiąże się z pracą w systemie wielozmianowym.

 

Pomiarowiec wykorzystuje oraz obsługuje urządzenia pomiarowe, takie jak systemy pozycjonowania i korekty pozycji (Hydrins, PosMV), sonary boczne holowane, echosondy jedno i wielowiązkowe, profilomierze osadów, magnetometry, próbniki do poboru prób geologicznych i wody oraz vibrosondy.

 

Wspólnie z innymi członkami zespołu przeprowadza proces zestawienia i uruchomienia urządzeń wchodzących w skład systemu, kalibracji wszystkich urządzeń i integracji systemu pomiarowego, obsługuje oprogramowanie systemu hydrograficznego Qinsy, systemów CODA GeoSurvey i innych. Pomiarowiec powinien posiadać umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się w języku angielskim.

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie CV oraz Listów Motywacyjnych na adres rekrutacja@mewo.eu.

 

Kontakt

skontaktuj się z naszą firmą

MEWO S.A.

ul. Starogardzka 16

83-010 Straszyn

tel. /+48/ 502 058 294
email. biuro@mewo.eu
NIP/VAT UE: PL5833159342
REGON: 221871755
Strony internetowe - odee.pl